Yukarı Çık

Depolama Hizmetleri - YMS Lojistik

Stok Yönetimi: Depolanacak ürünün özelliğine göre en verimli envanter yönetimini belirleyerek, bunun depo işletim sistemi (WMS) üzerinden kontrolünü sağlıyoruz.

 • Tüm ürünlerin barkotlamasının sağlanıp, sisteme alınması,
 • ABC analizinin yapılıp, ürünlerin bu analize göre stoklamasının sağlanması,
 • Belli dönemlerde depo sayımının yapılması.

Sipariş ve Mal Kabul Yönetimi: Mal kabul ve siparişlerin her adımda sistem dışına çıkmadan, en doğru ve en hızlı şekilde ürünlerin ilgili stoklama alanlarına giriş, transfer ve çıkışlarını sağlıyoruz.

 • Gelen ürünlerin kontrollerinin yapılıp ABC analizine göre stoklamasının yapılması,
 • Depo işleyiş yoğunluğuna göre mal kabul gün ve saatlerinin belirlenmesi,
 • Sürekli stok doğruluğunun sağlanması için belli aralıklarla spot sayımların yapılması,
 • En verimli toplamanın yapılabilmesi için sistem üzerinden algoritma oluşturulması,
 • Ürünlerin hatasız toplanabilmesi için ürün özelliklerine göre sistem üzerinden uyarıların oluşturulması,
 • Toplanan siparişlerin son kontrollerinin yapılması için son kontrol noktalarının oluşturulması,
 • Tüm siparişlerin ürün özellilerine göre paketlenmesini sağlayıp sevkiyata hazır hale getirilmesi,
 • Tüm depo işleyişinin, iş güvenliği kuralları içinde oluşmasının sağlanması.

Raporlama ve KPI Yönetimi: Müşterimizin istek ve ihtiyaçlarına göre, sistemden verileri alarak, en doğru ve gerekli raporları hazırlıyoruz.

Katma Değerli Hizmetler:
 • Barkotlama
 • Etiketleme
 • Ürün birleştirme (Kitting)
 • Kolileme, Paketleme, Ambalajlama, Elleçleme